Oproep voor bijdragen Dag van de Fonetiek 2022 / Call for Papers Phonetics Day 2022

Op vrijdag 16 december 2022 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen de Dag van de Fonetiek. Deze zal live plaatsvinden in Utrecht en onze keynotespreker is prof. dr. Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit Nijmegen & Meertens Instituut).

We willen u van harte uitnodigen een bijdrage in te dienen voor een presentatie. Deze kan gaan over lopend of recent afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, en op helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk zondag 13 november a.s. een titel en samenvatting (±250 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl. Wilt u aangeven of u een voorkeur heeft voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie? Uiteindelijk gaat echter het bestuur over het definitieve programma.

Inzenders worden in de week van 21 november van de beslissing op de hoogte gesteld.

=============

Call for Papers "Phonetics Day"

On Friday December 16, 2022, the Netherlands Society for Phonetic Sciences organizes its Phonetics Day. This will be a live event, in Utrecht, and our keynote speaker is prof. dr. Marc van Oostendorp (Radboud University Nijmegen & Meertens Instituut).

We hereby invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and a summary of about 250 words by Sunday November 13th, at nvfw@rug.nl. You may indicate if you prefer an oral or poster presentation, but eventually the NVFW board will decide on the programme.

We will send out a decision in the week of November 21st.