logo

 

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van fonetisch onderzoek en de toepassingen daarvan, de uitwisseling van informatie op fonetisch gebied, en de samenwerking van haar leden onderling en met andere wetenschappers.

De vereniging organiseert jaarlijks de Dag van de Fonetiek, een dag met lezingen over lopend onderzoek die plaatsvindt in december. De Dag van de Fonetiek is vrij toegankelijk.

Naast deze reguliere bijeenkomst stelt de vereniging een bescheiden subsidie beschikbaar ter ondersteuning van bijeenkomsten op het gebied van de fonetiek. Deze subsidie kan bv. ook gebruikt worden voor kleine, door studenten georganiseerde workshops. Meer informatie is te vinden onder Over NVFW > Sponsoring.

Dag van de Fonetiek 2024

Op vrijdag 8 november 2024 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen weer de jaarlijkse Dag van de Fonetiek in Utrecht.

We willen u van harte uitnodigen een bijdrage in te dienen voor een presentatie. Deze kan gaan over lopend of recent afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, en op helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 1 oktober 2024 een titel en samenvatting (±250 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl. Wilt u aangeven of u een voorkeur heeft voor een mondelinge presentatie of een posterpresentatie? Uiteindelijk gaat echter het bestuur over het definitieve programma.

Inzenders worden uiterlijk op 18 oktober van de beslissing op de hoogte gesteld.