Dag van de Fonetiek 2007

Tijdstip: 
Donderdag 20 december 2007
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:00 Met koffie en thee
Welkom 09:15  
Ochtendsessie I 09:20 Arthur Dirksen FUSS - Unit-selectie met een (relatief) klein corpus
09:40 Melanie Kroes Emotionele spraaksynthese
10:00 Diana Binnenpoorte, Christophe Van Bael, Johan de Veth "Hoe kan ik u van dienst zijn?" - Spraakgestuurde routeringsapplicaties
10:20 Louis ten Bosch, Lou Boves, Hugo Van hamme Een computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input
Pauze 10:40 Met koffie en thee
Ochtendsessie II 11:10 Marco van de Ven, Carlos Gussenhoven De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren
11:30 Margje Post Prominentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten
11:50 Hugo Quené Waargenomen spreektempo en articulatorische inspanning
Lunch 12:10  
Middagsessie I 13:40 Hanne Kloots Van arm tot zwerven- Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders
14:00 Eva Reinisch, Alexandra Jesse, James M. McQueen Lexical-stress information rapidly modulates spoken-word recognition
14:20 Diana Apoussidou It's all in your head - How to get abstract representations in there
14:40 Susanne Brouwer, Holger Mitterer, and Mirjam Ernestus Competitieprocessen tijdens het begrijpen van spontane spraak
Pauze 15:00  
Middagsessie II 15:30 Sybrine Bultena, Wander Lowie Articulatory settings in spraakproductie
15:50 Nivja de Jong, Ton Wempe Automatische meting van spreeksnelheid in gesproken Nederlands
16:10 Johanneke Caspers, Ton van der Wouden De perceptie van modale partikels in het Nederlands als tweede taal
16:30 David Weenink, Rob van Son SpeakGoodChinese - De tonen van het Mandarijnchinees leren spreken
Afsluiting & Borrel 16:50  
ALV: Agenda: 

Kandidaten voor het bestuur