Dag van de Fonetiek 2008

Tijdstip: 
Donderdag 18 december 2008
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:00 Met koffie en thee
Welkom 09:15  
Ochtendsessie I 09:30 Arthur Dirksen Meer stemmen voor Nederlandse spraaksynthese
09:50 AJ van Hessen RechtSpraakHerkenning: Nederlandse spraakherkenning in de rechtszaal
10:10 Rosemary Orr, David van Leeuwen Een menselijke benchmark voor automatische taalherkenning
10:30 Henk van den Heuvel What's in a name? Autonomata Too!
Pauze 10:50    
Ochtendsessie II 11:20 Khiet Truong, Mark Neerincx, David van Leeuwen Een audiovisuele spontane emotie-database van gamers
11:40 Marie Nilsenová Perceptie-effecten van geografische variatie in (micro-)prosodische eigenschappen: In hoeverre kunnen luisteraars de leeftijd, de lengte en het gewicht van een spreker raden?
12:00 Deelnemers MA-onderzoekscollege Fonologie Modaliteit in spontane en geacteerde spraak
Lunch 12:20  
Middagsessie I 13:50 Luc van Buuren Leren en doceren van klinkers
14:10 Bea Valkenier, Dicky Gilbers Perceptie van onvolledig spraaksignaal
14:30 Desiree Capel, Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff, Frank Wijnen Nederlandse baby's gebruiken statistische informatie om spraakklanken te leren onderscheiden
14:50 Esther Janse, Alexandra Jesse Voorspellers van 'audiovisual benefit' voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars
Pauze 15:10 Met koffie en thee
Middagsessie II 15:40 Cecilia Odé Transcriptie van Russische Intonatie ToRI, een interactieve module op het Internet
16:00 G. Kedrova Web-resource "Russian Dialectal Phonetics" as a model of effective authoring procedures for educational linguistic hypermedia e-learning content development
16:20 Odette Scharenborg Het modelleren van subtiele fonetische informatie in een computationeel model van menselijke woordherkenning
Afsluiting & Borrel 16:40