Dag van de Fonetiek 2002

Tijdstip: 
Donderdag 19 december 2002
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:00 Met koffie en thee
Welkom 09:30  
Ochtendsessie I 09:35 Luc van Buuren Rhythme in het Engels en het Frans.
09:55 Tina Cambier-Langeveld, Jos Vermeulen Forensische sprekerherkenning: The True Story
10:15 Janienke Sturm Gebruikersevaluatie van een multimodaal dialoogsysteem voor treinreisinformatie
10:35 Louis ten Bosch COMIC: een project over multimodale interactie, automatisch redeneren, en mens-machine dialogen
Pauze 10:55 Met koffie en thee
Ochtendsessie II 11:15 Ton Wempe, Jeannette van der Stelt, Louis C.W. Pols Uitingen van dove en horende babies
11:35 Ilse Meezen Meten van de auditieve emotieperceptie bij vierjarigen. Waarom en hoe?
11:55 Wilbert Heeringa, Charlotte Gooskens De afstanden tussen Noorse dialecten perceptief en akoestisch bepaald
12:15 Renée van Bezooijen De huig-r in het Nederlands: routes en mechanismes
Lunch 12:35  
Middagsessie I 14:00 Emmanuel Keuleers, Gert Durieux, Evelyn Martens Fonologie en metalinguïstische factoren bij meervoudsvorming in het Nederlands
14:20 Rachel Kemps, Mirjam Ernestus, Robert Schreuder, Harald Baayen Subfonemische cues voor morfologische complexiteit in gesproken woordherkenning
14:40 Esther Janse Verwerking van snelle spraak
15:00 Hidetoshi Shiraishi Vowel devoicing of Ainu: How it differs and not differs from vowel devoicing of Japanese
Pauze 15:20  
Middagsessie II 15:45 Vincent J. van Heuven, Roos Genet Wat is het beste IPA-symbool voor de u van put?
16:05 Christophe Van Bael Automatische generatie en validatie van fonetische transcripties
16:25 Diana Binnenpoorte, Simo Goddijn Evaluatie van handmatig gecorrigeerde brede fonetische transcripties in het Corpus Gesproken Nederlands
Afsluiting & Borrel 16:45  
Programmaboekje: