Dag van de Fonetiek 2003

Tijdstip: 
Donderdag 18 december 2003
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht

Ontvangst
09:00
Met koffie en thee

Welkom
09:30
 

Ochtendsessie I
09:35
Luc van Buuren
Pleidooi voor articulatorische of a-fonetiek

09:55
Willemijn Heeren
De perceptieve ontwikkeling van een Brits-Engels foneemcontrast bij volwassen Nederlanders

10:15
Wang Hongyan, Vincent J. van Heuven
Mutual intelligibility of Chinese, Dutch, and American speakers of English

10:35
Holger Mitterer
U verstaat (een klein beetje) Hongaars

Pauze
10:55
 

Ochtendsessie II
11:15
Tina Cambier-Langeveld, Jos Vermeulen
Sprekerherkenning door getuigen

11:35
Renee van Bezooijen
De Gooise r: chique maar toch irritant?

11:55
Hanne Kloots, Steven Gillis, Marc Swerts
"Ik was toch wel blij dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken" - De uitspraak van het possessivum mijn in het Standaardnederlands

Lunch & Demonstraties
12:15
Erwin Marsi, Joop Kerkhoff
NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands

12:30
Roeland J. F. Ordelman
Nederlandse (LVCSR) spraakherkenning/Information Retrieval

Middagsessie I
14:00
Evie Coussé, Hanne Kloots
Vocaalreductie in monomorfematische woorden

14:20
Petra van Alphen
Prevoicing in het Nederlands

14:40
Maartje Schreuder, Dicky Gilbers
Restructuring Rhythm Patterns

15:00
Hugo Quené
Over het perceptieve belang van ritme en metrum

Pauze
15:20
Met koffie en thee

Middagsessie II
15:45
Kris Demuynck, Tom Laureys, Dirk Van Compernolle, Patrick Wambacq
De automatische generatie van foneemtranscripties en segmentaties voor het Nederlands

16:05
Helmer Strik
Automatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk?

16:25
Henk van den Heuvel
Hoe valideer ik een spraakdatabase?

Afsluiting & Borrel
16:45