Dag van de Fonetiek 1999

Tijdstip: 
Vrijdag 17 december 1999
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Ontvangst 09:30 Met koffie en thee
Welkom 09:55  
Ochtendsessie  10:00 Catia Cucchiarini, Helmer Strik 10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak
10:20 Jacques Koreman, Attilio Erriquez Verbetering van consonantidentificatie door het gebruik van klinkertransities in ASH
10:40 Louis ten Bosch ASH en dialectafstanden
11:00 Judith M. Kessens, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, Helmer Strik Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine
11:20 Judith M. Kessens, Mirjam Wester, Helmer Strik Het automatisch verkrijgen en verifiëren van hypothesen over uitspraakvariatie met behulp van automatische spraakherkenning
11:40 Helmer Strik, Jacques Koreman, Bistra Andreeva Akoestische parameters versus fonetische kenmerken voor ASH
12:00 Judith M. Kessens, Mirjam Wester, Helmer Strik Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner
Lunch & Demonstraties 12:20 Jan-Roelof de Pijper Spengi spraaksynthese software (Demonstratie)
Gerrit Bloothooft, Peter Pabon Perspectieven van het fonetogram (Demonstratie)
Middagsessie I 13:20 Henk van den Heuvel, Catia Cucchiarini Postvocale /r/-deletie bestaat: veslag van een ondezoek
13:40 Mirjam Wester, Helmer Strik /t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan?
14:00 Ineke van den Dikkenberg-Pot De invloed van de auditieve perceptie op de spraakgeluiden van dove en horende kinderen van 2,5 tot 18 maanden oud
14:20 Leo Koolen, Vincent J. van Heuven, Wied Ruijssenaars Genuscongruentie en de auditieve verwerking van samengestelde nomina
14:40 Esther Klabbers, Raymond Veldhuis Verbetering van difoonsynthese door het toevoegen van context-afhankelijke difonen
Pauze 15:00 Met koffie en thee
Middagsessie II 15:30 Esther Janse Temporele structuur bij normaal en snel spreektempo
15:50 Barbertje Streefkerk, Karijn Helsloot De relatie tussen waargenomen prominentie en woordklassen
16:10 Vincent J. van Heuven, Judith Haan Wanneer en waaraan horen we of een spraakuiting een vraag is?
16:30 Johanneke Caspers Toonhoogtebewegingen en beurtwisselingen