Dag van de Fonetiek 2017

Tijdstip: 
Vrijdag 15 december 2017
Locatie: 
VOC-zaal in het Bushuis van de UvA (Kloveniersburgwal 48)
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financiën: De balans over 2016 zal voor inzage beschikbaar zijn.
 4. Bestuurssamenstelling
  • Van de volgende bestuursleden verlopen de termijnen in december 2017: Hanne Kloots, Willemijn Heeren, Anja Schüppert.
  • Van hen stellen de volgende bestuursleden zich herkiesbaar: Hanne Kloots, Willemijn Heeren.
  • Andere leden die zich voor het bestuur verkiesbaar willen stellen worden verzocht dit voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging (NVFW@rug.nl).
 5. W.v.t.t.k.
 6. Sluiting