Dag van de Fonetiek 2010

Tijdstip: 
Donderdag 23 december 2010
Locatie: 
Sweelinckzaal, Drift 21 te Utrecht
Programmaboekje: 
ALV: Agenda: 

Bestuurssamenstelling

  • Henk van den Heuvel verlaat het bestuur per 1 januari.
  • Wilbert Heeringa verlaat het bestuur per 1 januari.

Toekomst van de Vereniging

Het is het bestuur opgevallen dat we de laatste jaren actiever hebben moeten lobbyen voor bijdragen op de Dag van de Fonetiek, en dat de zomerbijeenkomsten minder druk bezocht lijken. Wij zouden graag met de leden van gedachten wisselen over de mogelijke oorzaken van deze ogenschijnlijke terugloop in interesse voor de fonetische wetenschappen en onze vereniging, en over mogelijke aanpassingen voor de toekomst.

Het bestuur is van mening dat de NVFW fonetici in Nederland de kans geeft elkaar te ontmoeten en op de hoogte te blijven van elkaars werk. Daarom moet de Vereniging in elk geval jaarlijks de Dag van de Fonetiek blijven organiseren.

Aan de hand van de volgende onderwerpen zouden we graag verder willen discussiëren:

  1. Hoeveel prijs stellen de leden op de themadagen in de zomer? Moeten we deze blijven organiseren in de huidige vorm? Zijn er eventueel voorstellen van onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen?
  2. Momenteel komen alle bestuursleden van de universiteiten. Een substantieel deel van de leden is echter niet (primair) verbonden aan een universiteit. Zouden we ernaar moeten streven dat ook leden uit de overheid en het bedrijfsleden zitting nemen in het bestuur, en is hier interesse voor?
  3. Op welke manier zouden we nieuwe leden kunnen interesseren voor de Vereniging?
  4. Zijn er andere activiteiten of diensten dan het organiseren van bijeenkomsten die de leden op prijs zouden stellen?