Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte

TitleAantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte
Publication TypePresentation
Year of Publication2015
Conference NameDag van de Fonetiek 2015
AuthorsQuené, Hugo, Geke Boomsma, and Romeé van Erning
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Vrouwen beoordelen mannen als meer aantrekkelijk naarmate die mannen een lagere toonhoogte hebben; dit wordt doorgaans toegeschreven aan vrouwelijke seksuele selectie. Mannen spreken echter niet alleen met een lagere toonhoogte maar ook met een gemiddeld hoger tempo dan vrouwen.

In deze studie wordt onderzocht of spreektempo eveneens invloed heeft op de subjectieve aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers voor vrouwelijke luisteraars. Daartoe werden 24 mannelijke stemmen gemanipuleerd in gemiddeld tempo (factoren 0.85, 1.00, 1.15) en gemiddelde toonhoogte (+1.5, 0, -1.5 semitoon).

Beoordelingen door vrouwelijke luisteraars laten zien dat zowel tempo als toonhoogte van invloed is op de aantrekkelijkheid. De invloed van toonhoogte was daarbij groter dan die van tempo. Bovendien lijken de effecten van tempo en toonhoogte tussen luisteraars samen te hangen. Tempo en toonhoogte lijken dus beide relevant te zijn voor op spraak gebaseerde seksuele selectie van mannen door vrouwen.