Cross-linguistic variation in Saterland Frisian vowels

TitleCross-linguistic variation in Saterland Frisian vowels
Publication TypePresentation
Year of Publication2014
Conference NameDag van de Fonetiek 2014
AuthorsSchoormann, Heike, Wilbert Heeringa, and Jörg Peters
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands