De invloed van de Zipfdistributie op het leren van tweede orde fonetische beperkingen

TitleDe invloed van de Zipfdistributie op het leren van tweede orde fonetische beperkingen
Publication TypePresentation
Year of Publication2013
Conference NameDag van de Fonetiek 2013
AuthorsBaakman, Laura
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Fonetische beperkingen definiëren taalafhankelijke foneemsequenties. Zo kan een woord in het Engels, in tegenstelling tot een woord in het Vietnamees, niet beginnen met een ng. Eerste orde fonetische beperkingen zijn slechts afhankelijk van de positie van de klank; tweede orde fonetische beperkingen zijn ook afhankelijk van andere eigenschappen van de lettergreep, zoals de klank in de onset of de coda. Onishi et al. (2002) hebben aangetoond dat volwassenen de twee orde beperkingen van een kunstmatige taal binnen afzienbare tijd kunnen leren. Het te bespreken onderzoek heeft bekeken of fonetische beperkingen in een kunstmatige taal beter geleerd worden als de woorden van een taal aangeboden worden volgens de Zipfdistributie dan wanneer ze aangeboden worden in een uniforme distributie. Proefpersonen luisterden naar CVC-woorden met tweede orde beperkingen. Hun kennis van de taal werd getest door ze een superset van de geleerde woorden te laten beluisteren en deze na te laten zeggen. Dit liet geen voordeel zien van de Zipfdistributie ten opzichte van de uniforme distributie noch waren er aanwijzingen dat de proefpersonen tweede orde beperkingen geleerd hadden. Wij vermoeden dat de woorden uit de te leren taal te weinig aangeboden waren om goed te kunnen leren. Een andere complicerende factor is dat de gebruikte kustmatige taal waarschijnlijk te complex was.