De prosodische realisering van drie tekststructurele kenmerken: alinea-indeling, importantie en redundantie

TitleDe prosodische realisering van drie tekststructurele kenmerken: alinea-indeling, importantie en redundantie
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
AuthorsOuden, Hanny den
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In dit onderzoek staat de prosodische realisering van twee aspecten van tekststructuur centraal: de lineaire structuur, d.w.z. de opeenvolging van diverse tekstgedeelten van een tekst, en de hierarchische structuur, d.w.z. de mate van belangrijkheid van de tekstgedeelten ten opzichte van elkaar. In dit onderzoek hebben we een relatief eenvoudige procedure gebruikt om de beide aspecten van tekststructuur te identificeren. Van vier, oorspronkelijk voor de radio uitgesproken teksten (nieuwsberichten en commentaren op de actualiteiten) werden de geschreven versies voorgelegd aan 52 studenten en hen werd gevraagd aan te geven:

  • waar alineagrenzen optraden (alinea-indeling),
  • welke zinnen belangrijk waren voor de samenhang van de tekst (importantie),
  • welke zinnen onbelangrijk waren voor de samenhang van de tekst (redundantie).

Van de gesproken teksten werden pauzeduren tussen de zinnen, F0 maxima en articulatiesnelheid per zin gemeten. De lineaire opeenvolging van alinea's in de teksten werd gemarkeerd door zowel pauzeduur (F (3,117)=21.64, p<.001) als het F0 maximum (F (3,117) =4.11, p<.01). De hierarchische structuur werd op twee manieren gemarkeerd: importantie door pauzeduur (F (3,98) =2.89, p<.05) en redundantie door het F0 maximum (F (3,101) =3.73, p<.025). De drie aspecten van tekststructuur hadden geen effect op articulatiesnelheid.