Een audiovisuele spontane emotie-database van gamers

TitleEen audiovisuele spontane emotie-database van gamers
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
AuthorsTruong, Khiet, Mark Neerincx, and David van Leeuwen
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

TNO Defensie en Veiligheid, Soesterberg Een spontane audiovisuele emotie-database is opgenomen met het doel om automatische emotieherkenners te ontwikkelen. 28 proefpersonen hebben een videospel gespeeld (Unreal Tournament) waarin bepaalde spelelementen zijn gemanipuleerd om emoties uit te lokken. Er zijn spraak- en gezichtsopnamen gemaakt die na afloop door de gamers zelf zijn geannoteerd op emotie. Met deze opgenomen data is een aantal experimenten uitgevoerd. Ten eerste hebben we gekeken naar hoe het aanbieden van uni- of multimodale informatie (bijv. alleen audio, alleen video of beiden) de beoordeling van emotie beinvloedt. Ten tweede hebben we gekeken naar de betrouwbaarheid van de eigen emotiebeoordelingen van de gamers. Het uiteindelijke doel is om automatisch emotie in spraak te detecteren; we zullen voorlopige resultaten van een aantal emotieclassificatieexperimenten laten zien.