Het gebruik van spectrogramvergelijking in de meting van dialectafstanden

TitleHet gebruik van spectrogramvergelijking in de meting van dialectafstanden
Publication TypePresentation
Year of Publication2001
Conference NameDag van de Fonetiek 2001
AuthorsHeeringa, Wilbert
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Voor de bepaling van dialectafstanden is de Levenshtein afstand een bruikbare metriek (Kessler (1995) en Nerbonne et al. (1999)). Bij deze metriek is de woordafstand gelijk aan het minimale aantal operaties (klanken toevoegen, verwijderen, vervangen of 'matchen') waarmee de uitspraak in het ene dialect kan worden veranderd in de uitspraak van het andere dialect. Een match heeft gewicht 0, de overige operaties gewicht 1. De som van de gewichten is de woordafstand, de som van de woordafstanden de dialectafstand. Bij gebruik van een featuresysteem wordt met de mate van verwantschap tussen klanken rekening gehouden. Betere dialectclassificaties worden echter verkregen door klankafstan- den te bepalen als de Euclidische afstand tussen de spectra van de spectrogrammen met een Bark-schaal. I.t.t. een featurebeschrijving is een spectrogram DIRECT gebaseerd op daadwerkelijke metingen. 'Stilte' kan nu ook goed gedefinieerd worden, nodig voor de graduele gewichten voor toevoegen en verwijderen.