Het stem-tijd continuüm

TitleHet stem-tijd continuüm
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
AuthorsBloothooft, Gerrit, Peter Pabon, and Guus de Krom
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Met fonetografie kunnen we de stem in kaart brengen. Toch doet het platte vlak met assen voor toonhoogte en geluidsdruk onrecht aan de complexiteit van de stemgeving. Zelfs als we met behulp van kleuring informatie over jitter en spectrale helling weergeven geeft de representatie alleen een gemiddeld beeld. Omdat (pathologische) stemkwaliteit zich ook en misschien vooral uit in (beperkingen van) de dynamische mogelijkheden van de stem zou de factor tijd in fonetografieregistratie een belangrijke rol moeten krijgen. In de nieuwste fonetograaf versie worden nu alle directe meetresultaten bewaard. We hebben dan een 'spoor' van akoestische stemkwaliteitsparameters in de tijd. Daardoor is mogelijk om de tijdsdimensie in stemgeving post-hoc te bestuderen. Die tijdsafhankelijkheid is gebruikt om onderzoek te doen naar

a) het herkennen van fonetogrammen met Hidden Markov Modellen,

b) het spoor van overgang van stemregister (stembreuk) in het fonetogram, en

c) aspecten van de start van fonatie ten opzichte van stationaire fonatie (lopend onderzoek).