Melodie in de traditionele vertelkunst en zang van de Toendra Joekagieren

TitleMelodie in de traditionele vertelkunst en zang van de Toendra Joekagieren
Publication TypePresentation
Year of Publication2016
Conference NameDag van de Fonetiek 2016
AuthorsOdé, Cecilia
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

De traditionele vertelkunst in het Toendra Joekagier (TJ), een bedreigde taal die nog maar door ca. 60 mensen gesproken wordt op de toendra in het verre noordoosten van Siberië, kent drie manieren van stemgebruik: normale spreekstem, spreekstem afgewisseld met zang, en een specifiek stemgebruik tussen spreken en zingen in. De traditionele vertelkunst van het TJ is qua vorm en inhoud uitvoerig beschreven: gesproken teksten worden weergegeven in normale tekst en gezongen fragmenten en liederen in muzieknoten. Maar die tussenvorm weergeven is problematisch. Tot nu toe wordt deze in de literatuur “recitatief” genoemd wat het niet is, en weergegeven in muzieknoten wat weinig geschikt lijkt voor deze vorm. De tussenvorm komt vooral voor in persoonlijke improvisaties (gebeurtenissen, herinneringen, lofzang), in dansen, liederen en in rituele zang van sjamanen. De voornaamste kenmerken zijn een vrij ritme en een beperkt aantal intervallen, meestal een kwart (5 semitonen) op steeds dezelfde grondtoon. In mijn presentatie geef ik audiovisuele voorbeelden van de verschillende vormen van vertelkunst en bespreek ik hoe de tussenvorm het beste kan worden genoemd en hoe deze met behulp van Praat kan worden geïllustreerd in toonhoogtebewegingen.