Non-native spraakcommunicatie

TitleNon-native spraakcommunicatie
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
Authorsvan Wijngaarden, Sander
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

De effectiviteit van spraakcommunicatie wordt soms verminderd doordat één of meer partijen in een conversatie tweede-taaleffecten vertonen. Zij hebben de gebruikte taal op latere leeftijd geleerd, hetgeen een effect heeft op de spraakverstaanbaarheid. Met behulp van verschillende soorten experimenten (verstaanbaarheid van zinnen en nonsenswoorden, letter-guessing) is gezocht naar een kwantitatieve inschatting van de omvang van zulke effecten op de spraakverstaanbaarheid. Hierbij is zowel gekeken naar tweede-taaleffecten bij het spreken ("buitenlands" accent) als het luisteren, in het Nederlands, Duits en Engels.

Op grond van de resultaten blijkt het mogelijk non-native verstaanbaarheidseffecten te vergelijken met andere bronnen van verstaanbaarheidsvermindering, zoals omgevingsgeluid en nagalm; dergelijke kennis kan worden benut bij systeemontwerp van bijvoorbeeld toespreekinstallaties. De relatie tussen "proficiency" en verstaanbaarheid komt eveneens duidelijk naar voren.

Literatuur

  • Wijngaarden, S.J. van. (2000) Speech intelligibility of native and non-native Dutch speech. Accepted for publication in Speech Communication.
  • Wijngaarden, S.J. van. & Steeneken, H.J.M. (2000) The intelligibility of German and English speech to Dutch listeners. Proceedings ICSLP2000, Beijing, pp III-929-934.