RechtSpraakHerkenning: Nederlandse spraakherkenning in de rechtszaal

TitleRechtSpraakHerkenning: Nederlandse spraakherkenning in de rechtszaal
Publication TypePresentation
Year of Publication2008
Conference NameDag van de Fonetiek 2008
Authorsvan Hessen, Arjan
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In toenemende mate moeten verhoren door politie volledig worden opgenomen. Ingeval van twijfel, kan dan altijd de oorspronkelijke opname opnieuw beluisterd worden. Ook de Nederlandse rechtbanken experimenteren met geluidsopnamen. De griffier maakt altijd het verslag van de rechtszitting, maar omdat het soms lastig is alles direct tijdens de zitting correct te noteren, worden er al voor intern gebruik dikwijls geluidsopnamen gemaakt: alles wat er gezegd wordt op een cassettebandje!

Door iedere spreker echter op een eigen spoor op te nemen en de opnamen door de spraakherkenner te halen, kan veel meer bereikt worden. De opnamen worden namelijk doorzoekbaar op zowel spreker als spraak. Iedereen die straks toegang heeft tot de opnamen kan met een paar simpele klikken zoeken naar de woorden X,Y en Z, uitgesproken door verdachte A of Rechter B.

De griffier kan de spraakherkenningsresultaten gebruiken om sneller een verslag te maken en rechters kunnen naar een gesproken samenvatting luisteren; bedoeld om hun geheugen op te frissen als ze de zaak weer oppakken na een langdurige onderbreking.

De Taal- en Spraaktechnologie wordt in het RechtSpraakHerkenningsproject ingezet voor de ondersteuning van de rechtbank, niet als vervanging van medewerkers. Rechtspraak blijft vooralsnog toch echt mensenwerk.