SpeakGoodChinese - De tonen van het Mandarijnchinees leren spreken

TitleSpeakGoodChinese - De tonen van het Mandarijnchinees leren spreken
Publication TypePresentation
Year of Publication2007
Conference NameDag van de Fonetiek 2007
AuthorsWeenink, David, and Rob van Son
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Nederlandse studenten, en vele anderen, hebben grote moeite om de tonen van het Mandarijnchinees te leren verstaan en spreken. In de praktijk kunnen beginnende studenten niet zelfstandig oefenen wat de vooruitgang ernstig vertraagt. In een samenwerkingsproject tussen de Hogescholen van Rotterdam en Amsterdam, Fontys en de universiteiten van Amsterdam en Twente is op basis van PRAAT een applicatie ontwikkeld, SpeakGoodChinese (), die de uitspraak van de tonen herkent waarmee studenten individueel kunnen oefenen. De student spreekt een in het pinyin gespeld woord uit. Daarna geeft de applicatie feed-back over de uitspraak van de tonen. SpeakGoodChinese kan ook synthetische referentietonen genereren vanuit de pinyin notatie.

Op de spraak van referentiesprekers maakte de SpeakGoodChinese herkenner 6% fouten op voorgelezen woorden en minder dan 15% op spraak verzameld met een functionele testvariant met vrije woordkeuze (vals negatief). Op nagesproken, geschaduwde, goede en foute tonen van 8 sprekers, zowel goede als slechte, maakte de herkenner minder dan 15% fouten in beide richtingen, vals positief en vals negatief. De volledige applicatie is beschikbaar voor MS Windows XP en Linux onder de GNU GPL-licentie.

Presentation: