/t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan?

Title/t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan?
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsWester, Mirjam, and Helmer Strik
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Recent is er binnen A2RT een tool ontwikkeld voor automatische transcriptie, die ongeveer net zo goed presteert als een menselijke transcribent als het gaat om het selecteren van uitspraakvarianten [1]. Met behulp van deze tool, is het voorkomen van /t/-deletie in het Nederlands onderzocht.

In het VIOS materiaal (mens-machine interacties via de telefoon [2]) komt 75.442 maal een /t/ voor. Daarvan worden er 9.690 gedeleerd (12.8%). Een voorbeeld van een frequent voorkomend woord is: "hoeft". Het komt 802 keer voor in het materiaal en in 428 van de gevallen wordt de /t/ gedeleerd (53.4%). In het VIOS materiaal is echter geen informatie over de sprekers voorhanden. Dit is wel het geval voor het Polyphone corpus (o.a. sexe, regio, leeftijd), en daarom wordt dezelfde procedure uitgevoerd op het Polyphone corpus.

Analyses van de resultaten zullen gepresenteerd worden. Een vergelijking zal ook gemaakt worden met de bevindingen van Ton Goeman [3].

  1. Judith M. Kessens, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, & Helmer Strik (1998) The Selection of Pronunciation Variants: Comparing the Performance of Man and Machine, Proceedings International Conference on Spoken Language Processing, Sydney, Vol. 6, pp. 2715-2718.
  2. H. Strik, A. Russel, H. Van den Heuvel, C. Cucchiarini & L. Boves (1997) A spoken dialogue system for the Dutch public transport information service, Int. Journal of Speech Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 119-129.
  3. Ton Goeman (1999) T-deletie in Nederlandse dialecten, proefschrift VU, Amsterdam.