Toonhoogtebewegingen en beurtwisselingen

TitleToonhoogtebewegingen en beurtwisselingen
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsCaspers, Johanneke
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Welke rol speelt spraakmelodie in het beurtwisselingssysteem? Zijn er aanwijzingen te vinden dat sprekers een accentverlenende stijging gevolgd door vlakke hoge intonatie kunnen gebruiken om aan te geven dat ze hun beurt willen behouden? Om o.a. deze vraag te kunnen beantwoorden is een verzameling zogenaamde MapTask-dialogen opgenomen (gestuurde, maar spontane conversatie). Voorlopig is naast een conversatie-analyse (cf. Couper-Kuhlen & Selting 1996) een analyse in `conversational games' voorzien (cf. Kowtko, Isard & Doherty 1993). Het materiaal wordt opgesplitst in eenheden begrensd door pauzes langer dan 100 ms; op elke grens wordt bepaald of er al dan niet een beurtwisseling optreedt. De vorm van het `mogelijk laatste accent' (cf. Selting 1996) zal worden beschreven (m.b.v. ToDI). De verwachting is dat een stijgend `mogelijk laatste accent' gevolgd door vlakke hoge intonatie tot aan de grens over het algemeen niet gevolgd zal worden door een beurtwisseling.