Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine

TitleTranscriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsKessens, Judith, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Het onderzoek dat gepresenteerd zal worden heeft uiteindelijk tot doel om te bepalen in hoeverre een automatische spraakherkenner gebruikt kan worden om automatisch fonetische transcripties te maken. Het doel van het experiment dat gepresenteerd wordt is om te bepalen of de spraakherkenner gebruikt zou kunnen worden om automatisch uitspraakvarianten te selecteren. Voor dit experiment is spontane spraak gebruikt, die geselecteerd werd uit conversaties tussen mens en machine via de telefoon. Hiertoe zijn voor 379 woorden (uit 186 uitingen) automatisch uitspraakvarianten gegenereerd, m.b.v. vijf frequent voorkomende, fonologische regels voor het Nederlands die betrekking hebben op deleties en inserties van fonen.

De spraakherkenner en 9 ervaren luisteraars voerden dezelfde taak uit, nl. bepalen welke transcriptie het beste past bij de uitspraak van het woord.

De resultaten laten zien dat het gemiddelde percentage overeenstemming tussen de oordelen van de luisteraars 82% was. Het gemiddelde percentage overstemming tussen luisteraars en machine was 5% lager, namelijk 77%. Meer gedetailleerde analyses zullen gepresenteerd worden (zie verder [1] en [2]).

  1. J.M. Kessens, M. Wester, C. Cucchiarini & H. Strik, "The Selection of Pronunciation Variants: Comparing the Performance of Man and Machine", Proc. International Conference on Spoken Language Processing, Vol. 6, pp. 2715-2718.
  2. M. Wester & J.M. Kessens "Comparison between Expert Listeners and Continuous Speech Recognizers in selecting Pronunciation Variants", Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Fransisco, USA, august 1999, pp. 723-726.