Transfer van preaspiratie in T2 Engels bij moedertaalsprekers van het Faeröers

TitleTransfer van preaspiratie in T2 Engels bij moedertaalsprekers van het Faeröers
Publication TypePresentation
Year of Publication2016
Conference NameDag van de Fonetiek 2016
AuthorsVaatstra, Annelot, Remco Knooihuizen, and Wander Lowie
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, Nederland
Abstract

Fonetisch onderzoek naar de verwerving van medeklinkers in een tweede taal richt zich vaak op de voice onset time van stemloze en stemhebbende plosieven (bijv. Simon 2011). Zelfs bij leerders van een hoog taalbeheersingsniveau blijken VOT’s nog af te wijken van die van moedertaalsprekers. Dergelijke laryngale systemen zijn dus vruchtbare grond voor onderzoek naar transfer van de eerste taal in tweedetaalverwerving. In deze presentatie doen wij verslag van ons onderzoek naar transfer van een minder bekend laryngaal systeem. Het Faeröers maakt, net als bijv. het IJslands, gebruik van preaspiratie bij een subset van postvokale stemloze medeklinkers, zoals in lætt [lɑhtː] ‘gemakkelijk (onz.)’ (Thráinsson et al. 2004). Het is te verwachten dat dit moedertaalfenomeen wordt overgenomen bij tweedetaalverwerving van (in dit geval) het Engels. Aan de hand van opnames van drie Faeröerse sprekers van het Engels vergelijken wij de fonetische details van preaspiratie in hun eerste en tweede taal. Hoewel deze op enkele punten overeenkomt — m.n. het type frictie in het preaspiratie-element — zijn er ook duidelijke verschillen in de duur van de verschillende onderdelen van preaspiratie. Ook vertoont de preaspiratie in het Engels veel meer variatie dan in het Faeröers. Wij verklaren deze verschillen aan de hand van foneemcategorisering in tweedetaalverwerving. Literatuur Escudero, P., Benders, T., & Lipski, S. C. (2009). Native, non-native and L2 perceptual cue weighting for Dutch vowels: The case of Dutch, German, and Spanish listeners. Journal of Phonetics, 37(4), 452-465. Thráinsson, H., Petersen, H.P., Jacobsen, J. í Lon, & Hansen, Z.S. 2004. Faroese: An overview and reference grammar. Тórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.