Visible Vowels: een instrument voor de visualisatie en normalisatie van klinkers

TitleVisible Vowels: een instrument voor de visualisatie en normalisatie van klinkers
Publication TypePresentation
Year of Publication2017
Conference NameDag van de Fonetiek 2017
AuthorsHeeringa, Wilbert, and Hans Van de Velde
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationAmsterdam, The Netherlands
Abstract

Visible Vowels is een webapp voor de normalisatie en visualisatie van klinkermetingen, met name f0, F1, F2, F3 en duur. Bij de ontwikkeling is gestreefd gebruikersvriendelijkheid te combineren met een maximum aan flexibiliteit en functionaliteit. De gebruiker heeft de keuze uit de meest gangbare methoden voor klinkernormalisatie. Ook kunnen Hz waarden omgezet worden naar schalen, zoals Bark, Mel en ST. Getransformeerde waarden kunnen als een databestand bewaard worden. Visible Vowels presenteert de gegevens in ‘live view’: bij iedere wijziging in de instellingen wordt de grafiek meteen aangepast. De gegenereerde figuren kunnen in verschillende formaten uitgevoerd worden.

Als invoerbestand verwacht het programma een Excel spreadsheet met daarin de metingen. De data mag bestaan uit metingen voor een onbegrensd aantal tijdspunten binnen de klinkerintervallen. Het maximum aantal categorische variabelen (zoals regio, geslacht, enz.) is eveneens onbegrensd. Het programma voorziet in twaalf sprekernormalisatiemethoden.

De app is geïmplementeerd in R, met gebruikmaking van Shiny, een webapplicatieraamwerk voor R dat is ontwikkeld door Rstudio. Visible Vowels is beschikbaar via: https://fryske-akademy.nl/fa-apps/VisVow/. In deze lezing zullen de mogelijkheid van de app gedemonstreerd worden aan de hand van een dataset van Van der Harst (2011).