Vorm en betekenis van rhythme

TitleVorm en betekenis van rhythme
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
Authorsvan Buuren, Lucas
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Citaat:

"All languages have their distinctive rhythms

Poetic rhythm is a heightening and an exploitation of the rhythm of a particular language. To be able to speak English, therefore, is to be familiar with the rhythms that English poetry uses."

(Derek Attridge, Poetic Rhythm, Cambridge, 1995, p4).

In April 2000 hield ik een voordracht voor de British Association of Academic Phoneticians getiteld Teaching Rules for English Rhythm. Hierin werden zowel de (fonetische) vorm als de betekenis van het rhythme van de Engelse spreektaal behandeld. Het stuk is te vinden op mijn website(-in-aanbouw) www.linguavox.nl. Afhankelijk van de beschikbare spreektijd wil ik gaarne de hoofdpunten daarin nogmaals ter discussie stellen, en verder enkele stappen zetten in de richting van een rhythmische beschrijving van het Nederlands, het verband tussen spreektaal-, vers- en zang-rhythme, en een theorie over rhythme in het algemeen.