Leereffecten bij het beluisteren van synthetische spraak

TitleLeereffecten bij het beluisteren van synthetische spraak
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
Authorsvan Zundert, Martine, and Jacques Terken
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Mensen die voor het eerst met synthetische spraak worden geconfronteerd hebben vaak problemen om te verstaan wat er wordt gezegd. Dit staat in schril contrast met het vermogen van onderzoekers op het vlak van spraaksynthese, die de synthetische spraak doorgaans goed kunnen verstaan. Er is dus sprake van een leerproces. In de voordracht presenteren we de resultaten van twee experimenten waarin we hebben geprobeerd zicht te krijgen op de aard van de kennis die luisteraars opdoen tijdens blootstelling aan synthetische spraak. In het eerste experiment werd onderzocht of de opgedane kennis overdraagbaar is: als een luisteraar wordt getraind met een specifieke soort synthese, kan hij dan van de opgedane kennis gebruik maken als hij naderhand een andere soort spraaksynthese te horen krijgt? Een tweede experiment ging over de vraag wat precies de aard is van de opgedane kennis over fonetische eigenschappen van de synthetische spraak.