Hierarchische categorisatie van gecoarticuleerde fonemen

TitleHierarchische categorisatie van gecoarticuleerde fonemen
Publication TypePresentation
Year of Publication2000
Conference NameDag van de Fonetiek 2000
AuthorsSmits, Roel
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

Het probleem hoe luisteraars gecoarticuleerde fonemen categoriseren wordt in deze studie geanalyseerd vanuit het perspectief dat luisteraars statistische patroonherkenners zijn. Hierarchische categorisatie-strategieen - waarin de herkenning van een foneem wordt beinvloed door die van een aangrenzend foneem - worden voorgesteld als een efficiente manier om met een aantal akoestische effecten van coarticulatie om te gaan. Vervolgens wordt een experiment besproken waarin de voorgestelde strategieen worden getoetst voor de productie en perceptie van fricatief-klinker syllaben. Op basis van de distributies van akoestische cues in een set van gesproken syllaben /si Si sy Sy/, waar assimilatie plaatsvindt van de klinkerronding naar de fricatief, wordt voorspeld dat de categorisatie van de fricatief afhankelijk is van de waargenomen klinker. Deze voorspelling wordt bevestigd in een luisterexperiment, waarin luisteraars synthetische fricatief-klinker syllaben afkomstig uit een tweedimensionaal stimulus continuum categoriseerden.