Wat hebben de lexicograaf en de foneticus elkaar te vertellen?

TitleWat hebben de lexicograaf en de foneticus elkaar te vertellen?
Publication TypePresentation
Year of Publication2001
Conference NameLexicografie
AuthorsKruyt, Truus
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationLeiden, The Netherlands
Abstract

De foneticus en de lexicograaf spraken tot voor kort nooit met elkaar. Immers, er lijkt nauwelijks relatie te zijn tussen beider werelden. Door de moderne technologie, internationale ontwikkelingen en in ons taalgebied het project Corpus Gesproken Nederlands (CGN) komt daarin verandering. Dit thema werk ik uit als lexicograaf (met een ver verleden als foneticus). Het accent valt op de vraag hoe het CGN te gebruiken is in de lexicografische praktijk: hoe fungeert het als corpus bij de lexicografische bewerking en welk belang heeft het voor de inhoud van woordenboeken (en computationele lexica). Hierbij komen verschillen aan de orde tussen geschreven taal en gesproken taal en tussen het Nederlands en het Vlaams. Vervolgens wordt een toekomstige potentiële rol voor het CGN geschetst in het kader van het INL-project Geïntegreerde Taalbank. In de discussie kunnen de fonetici mij wellicht vertellen wat zij van de lexicograaf verwachten.