De fonetische component in de drie grote regionale dialectwoordenboeken voor het zuidelijke Nederlands

TitleDe fonetische component in de drie grote regionale dialectwoordenboeken voor het zuidelijke Nederlands
Publication TypePresentation
Year of Publication2001
Conference NameLexicografie
AuthorsVan Keymeulen, Jacques
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationLeiden, The Netherlands
Abstract

Mijn lezing handelt over de manier waarop de dialectische fonetica gerepresenteerd wordt in de drie grote regionale dialectwoordenboeken voor het zuidelijke Nederlands: Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), die resp. aan de universiteit Gent (WVD, vanaf 1972) en aan de universiteiten van Nijmegen (WBD, WLD, vanaf 1960) en Leuven (deelredactie voor WBD en WLD vanaf 1995) worden samengesteld. Volgende punten worden aangesneden:

a) de manier waarop in de woordenboeken een dialectische fonetische realisatie naar een 'Nederlandse' trefwoordvorm wordt getransformeerd.

b) de onderscheiden manieren waarop de drie woordenboeken de dialectische fonetica in het fonetische gedeelte (wetenschappelijk apparaat of materiaalbasis geheten) van de woordenboeken proberen weer te geven. Meer bepaald wordt ingegaan op de initiële opties en de evoluties daarna.

c) het experiment i.v.m. het samenvoegen van de drie woordenboeken in een zgn. 'Digitale Woordatlas van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten' (zie http://allserv.rug.ac.be/ jvkeymeu/cyberlemmata). Hierbij wordt ingegaan op de problemen in verband met het samenvoegen van het materiaal uit de drie woordenboeken en worden hypertext-woordenboekartikelen gepresenteerd.