Zoeken met behulp van uitspraak

TitleZoeken met behulp van uitspraak
Publication TypePresentation
Year of Publication2001
Conference NameLexicografie
AuthorsFroon, Janneke
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationLeiden, The Netherlands
Abstract

Iemand die een woord wil opzoeken in een woordenboek, weet lang niet altijd hoe het geschreven moet worden. Omdat een woordenboek is georganiseerd op de spelling van woorden, wordt het dan moeilijk om het bedoelde woord te vinden. In een elektronisch woordenboek is hier iets aan te doen door de gebruiker in staat te stellen om het woord fout in te typen en dan door te verwijzen naar goed gespelde woorden. Bij de Elektronische Grote Van Dale is gebruik gemaakt van de functionaliteit van de Van Dale Spellingcorrector om dit 'bij benadering zoeken' mogelijk te maken. De spellingchecker is gespecialiseerd in het zoeken van goede spellingen bij foute spellingen, waarbij uitspraak een belangrijke rol speelt. Ten eerste wordt uitspraak gebruikt om de klankgebaseerde spelling van woorden te voorspellen (bv. *sjieke is een mogelijke spelfout van chique). Ten tweede kan voorspeld worden waar problemen in woorden zitten omdat er iets vreemds met de uitspraak aan de hand is. Een voorbeeld is het woord balustrade waar de onbeklemtoonde a een spellingprobleem (verdubbelen of niet) bij de l veroorzaakt.