De toonkwestie in Weert

TitleDe toonkwestie in Weert
Publication TypePresentation
Year of Publication2002
Conference NameSegmentele toonverschijnselen, vooral in Limburg
AuthorsVerhoeven, Jo
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationAntwerpen, Belgium
Abstract

Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat het intonatiesysteem van alle Limburgse dialecten gekenmerkt wordt door een lexicaal tooncontrast. Recent komt er steeds meer evidentie ter beschikking dat er nogal wat dialecten toonloos (geworden) zijn. In deze presentatie wordt het lexicaal tooncontrast in het dialect van Weert nader onderzocht aan de hand van nieuwe experimentele gegevens.ongen. Een perceptie-experiment zal worden verslagen waarin die bewering wordt getoetst.