Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Odette Scharenborg  [Clear All Filters]
2008
Scharenborg, Odette. Het modelleren van subtiele fonetische informatie in een computationeel model van menselijke woordherkenning In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
2001
Scharenborg, Odette. Een ASR benadering van psycholinguistische modellen voor woordherkenning In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.