Biblio

Export 11 results:
Filters: Year is 2015  [Clear All Filters]
2015
Quené, Hugo, Geke Boomsma, and Romeé van Erning. Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Buuren, Lucas. Another heresy: RAX entails bostrodac-fypaestmo In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Verhoeven, Jo, Ilke De Clerck, and Peter Mariën. Articulatory asymmetries in speech production In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Heeren, Willemijn. Correlaten van intonatie in medeklinkers: fricatieven in fluister- versus normale spraak In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Yılmaz, Emre, Maaike Andringa, Sigrid Kingma, Frits van der Kuip, Hans Van de Velde, Frederik Kampstra, Jouke Algra, Henk van den Heuvel, and David van Leeuwen. FAME! - The Frisian Audio Mining Enterprise In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Bosker, Hans Rutger. How speech rate shapes perception In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Son, Rob, Klaske van Sluis, and Michiel van den Brekel. Long term stability of tracheoesophageal voice quality In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Nota, Amber, Nanna Hilton, and Matt Coler. MAS+: an adapted methodology in the context of Frisian-Dutch prosody In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Boersma, Paul. Nog een foneem erbij in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
De Clerck, Ilke. Prosodic prominence production in the babbles of Cochlear Implanted (CI) and normally hearing (NH) infants: A perceptual experiment In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Faes, Jolien. The increasing effect of complexity in children with cochlear implants: Consonant cluster development In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.