Biblio

Export 31 results:
Filters: Year is 2003  [Clear All Filters]
2003
Swerts, Marc. Audiovisual cues to uncertainty In Multimodale communicatie. Tilburg, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Strik, Helmer. Automatische fonetische transcripties: Wat is al mogelijk? In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Bouwman, Gies. Betrouwbaarheidsmaten voor automatische spraakherkenning In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van Bezooijen, Renée. De Gooise r: chique maar toch irritant? In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Demuynck, Kris, Tom Laureys, Dirk Van Compernolle, and Patrick Wambacq. De automatische generatie van foneemtranscripties en segmentaties voor het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van den Brink, Dannie. De invloed van zinscontext op gesproken taalverwerking: een ERP-studie In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Heeren, Willemijn. De perceptieve ontwikkeling van een Brits-Engels foneemcontrast bij volwassen Nederlanders In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Hamann, Silke. Defining retroflexes: an articulatory class and its phonological representation In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Diependaele, Kevin. Gemaskeerde Cross-Modale Priming: Evidentie voor een functionele verbinding tussen Orthografie en Fonologie. In De rol van fonologie in het leesproces: evidentie van dyslectische kinderen en ervaren lezers. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van den Broeck, Wim. Hebben dyslectische lezers een specifiek probleem met het lezen van pseudowoorden? In De rol van fonologie in het leesproces: evidentie van dyslectische kinderen en ervaren lezers. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Geudens, Astrid, and Dominiek Sandra. Het belang van de onset-rime structuur in de ontwikkeling van fonologische gevoeligheid In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van Son, Rob. Hoe efficiënt is spraak? Een onderzoek naar de verdeling van variatie en informatie in spraak In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van den Heuvel, Henk. Hoe valideer ik een spraakdatabase? In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Rossignol, Stephan. Human Factors issues in multi-modal interaction in complex design tasks In Multimodale communicatie. Tilburg, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Kloots, Hanne, Steven Gillis, and Marc Swerts. "Ik was toch wel blij dat ik van mijn hobby mijn beroep kon maken" - De uitspraak van het possessivum mijn in het Standaardnederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Poelmans, Petra. Luistervaardigheid in een tweede taal: verstaan of begrijpen? In Afgeronde Projecten. Leiden, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Krahmer, Emiel. More about brows In Multimodale communicatie. Tilburg, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Terken, Jacques. Multimodale en perceptieve "user interfaces" In Multimodale communicatie. Tilburg, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Hongyan, Wang, and Vincent van Heuven. Mutual intelligibility of Chinese, Dutch, and American speakers of English In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Marsi, Erwin, and Joop Kerkhoff. NeXTeNS: een nieuw open source tekst-naar-spraak systeem voor het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Ordelman, Roeland J. F.. Nederlandse (LVCSR) spraakherkenning/Information Retrieval In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Quené, Hugo. Over het perceptieve belang van ritme en metrum In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van Buuren, Lucas. Pleidooi voor articulatorische of a-fonetiek In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
van Alphen, Petra. Prevoicing in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2003. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.
Vroomen, Jean. Recalibration of auditory speech by lip reading In Multimodale communicatie. Tilburg, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2003.

Pages