Biblio

Export 18 results:
Filters: Year is 1999  [Clear All Filters]
1999
Cucchiarini, Catia, and Helmer Strik. 10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Bosch, Louis ten. ASH en dialectafstanden In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Strik, Helmer, Jacques Koreman, and Bistra Andreeva. Akoestische parameters versus fonetische kenmerken voor ASH In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
van den Dikkenberg-Pot, Ineke. De invloed van de auditieve perceptie op de spraakgeluiden van dove en horende kinderen van 2,5 tot 18 maanden oud In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Streefkerk, Barbertje, and Karijn Helsloot. De relatie tussen waargenomen prominentie en woordklassen In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Koolen, Leo, Vincent van Heuven, and Wied Ruijssenaars. Genuscongruentie en de auditieve verwerking van samengestelde nomina In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het automatisch verkrijgen en verifiëren van hypothesen over uitspraakvariatie met behulp van automatische spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik. Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Bloothooft, Gerrit, and Peter Pabon. Perspectieven van het fonetogram (Demonstratie) In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
van den Heuvel, Henk, and Catia Cucchiarini. Postvocale /r/-deletie bestaat: veslag van een ondezoek In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
de Pijper, Jan-Roelof. Spengi spraaksynthese software (Demonstratie) In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Janse, Esther. Temporele structuur bij normaal en snel spreektempo In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Caspers, Johanneke. Toonhoogtebewegingen en beurtwisselingen In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Kessens, Judith, Mirjam Wester, Catia Cucchiarini, and Helmer Strik. Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Koreman, Jacques, and Attilio Erriquez. Verbetering van consonantidentificatie door het gebruik van klinkertransities in ASH In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Klabbers, Esther, and Raymond Veldhuis. Verbetering van difoonsynthese door het toevoegen van context-afhankelijke difonen In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
van Heuven, Vincent, and Judith Haan. Wanneer en waaraan horen we of een spraakuiting een vraag is? In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.
Wester, Mirjam, and Helmer Strik. /t/-deletie in het Nederlands: wat zegt de spraakherkenner ervan? In Dag van de Fonetiek 1999. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 1999.