Biblio

Export 12 results:
Filters: Year is 2009  [Clear All Filters]
2009
Quené, Hugo. 15:50 Luisteren naar glimlachen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Molemans, Inge, Renate van den Berg, Lieve Van Severen, Paul Govaerts, and Steven Gillis. Brabbelen en het gehoor: Aspecten van fonatie en articulatie in het vocalisatiepatroon van doofgeboren baby´s na cochleaire implantatie In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Hessen, Arjan. CLARIN: wat is dat? In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van de Ven, Marco, Benjamin V. Tucker, and Mirjam Ernestus. De rol van semantische context in de herkenning van gereduceerde woorden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Kaland, Constantijn. De structuur-prosodie interface van beperkende en uitbreidende relatieve bijzinnen in het Nederlands en Duits In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Heeringa, Wilbert, and Frans Hinskens. Dialectverandering: Lexicon versus morfologie versus klankcomponenten In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Leussen, Jan-Willem. Een akoestisch-articulatorisch model van medeklinkerinventarissen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Buuren, Lucas. Gefloten plosieven en andere articulatorische wetenswaardigheden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Schraagen, Marijn. Invloed en eigenschappen van herhaling op multilinguale spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Weenink, David. Recent additions to Praat In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Janse, Esther, and Mirjam Ernestus. Recognition of reduced words, context use, and age-related hearing loss In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van den Heuvel, Henk. Spraakmakende publicaties. Het voorbeeld van Veteran Tapes VP In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.