Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Jeska Buhmann  [Clear All Filters]
2001
Buhmann, Jeska. Intonatie modellering voor meerdere talen en verschillende tekst-types In Nieuwe Projecten. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Buhmann, Jeska, Johanneke Caspers, Vincent van Heuven, Heleen Hoekstra, Jean-Pierre Martens, and Marc Swerts. Transcriptie van zinsprominentie, klankverlenging en prosodische grenzen door absolute beginners. In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.