Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Marc van Oostendorp  [Clear All Filters]
2008
van Oostendorp, Marc. Variatie in verscherping: fonologie of fonetiek In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.