Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is W. Van Bon  [Clear All Filters]
2001
Van Bon, W., and Robert Schreuder. De relatie tussen leesprestatie en het nazeggen van pseudowoorden. Een vergelijking tussen goede en zwakke lezers In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.