Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Hugo Van hamme  [Clear All Filters]
2010
Van hamme, Hugo. Automatic assessment of native, normally formed, read or repeated speech In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
2007
Bosch, Louis ten, Lou Boves, and Hugo Van hamme. Een computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.