Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is Walter Daelemans  [Clear All Filters]
2001
Durieux, Gert, Walter Daelemans, S. Frisson, Steven Gillis, Dominiek Sandra, and Helena Taelman. Klemtoon, regels en lexicon: Een psycholinguïstische benadering In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
Martens, Evelyn, Walter Daelemans, Steven Gillis, and Helena Taelman. Waar komen syllaben vandaan? In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.