Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is Iris Hanique  [Clear All Filters]
2010
Hanique, Iris, Barbara Schuppler, and Mirjam Ernestus. Schwareductie in Nederlandse woordinitiële lettergrepen In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.