Biblio

Export 20 results:
Filters: Author is Mirjam Ernestus  [Clear All Filters]
2021
Eijk, Lotte, Herbert Schriefers, and Mirjam Ernestus. Phonetic alignment of /x/ in interaction In Dag van de Fonetiek 2021. online: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2021.PDF icon Abstract_DvdF2021_Eijk_etal.pdf (93.34 KB)
2019
Zee, Tim, Louis ten Bosch, Ingo Plag, and Mirjam Ernestus. Morphological effects on the acoustics of word-final /s/ In Dag van de Fonetiek 2019. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2019.PDF icon Abstract_DvdF2019_Zee_etal.pdf (267.97 KB)
2018
Eijk, Lotte, Mirjam Ernestus, and Herbert Schriefers. Exploring alignment in articulation rate In Dag van de Fonetiek 2018. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2018.PDF icon Abstract_DvdF2018_Eijk_etal.pdf (275.64 KB)
Marcoux, Katherine, and Mirjam Ernestus. Pitch in native and non-native Lombard speech In Dag van de Fonetiek 2018. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2018.PDF icon Abstract_DvdF2018_Marcoux_Ernestus.pdf (260.71 KB)
2016
Ernestus, Mirjam. KEYNOTE: How acoustic reduction affects non-native speech processing In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
2014
Aalders, Ellen, and Mirjam Ernestus. Hoe moedertaalsprekers en tweedetaalleerders woorden met gereduceerde sjwa herkennen In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
2013
Coridun, Sascha, Mirjam Ernestus, and Louis ten Bosch. The role of lexical representation in the recognition of phonologically reduced and unreduced variants by non-native listeners In Dag van de Fonetiek 2013. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2013.
2010
Hanique, Iris, Barbara Schuppler, and Mirjam Ernestus. Schwareductie in Nederlandse woordinitiële lettergrepen In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
2009
van de Ven, Marco, Benjamin V. Tucker, and Mirjam Ernestus. De rol van semantische context in de herkenning van gereduceerde woorden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Janse, Esther, and Mirjam Ernestus. Recognition of reduced words, context use, and age-related hearing loss In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
2007
Brouwer, Susanne, Holger Mitterer, and Mirjam Ernestus. Competitieprocessen tijdens het begrijpen van spontane spraak In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon DagvdFonetiek_SusanneBrouwer.pdf (389.13 KB)
2005
Mitterer, Holger, and Mirjam Ernestus. De rol van spraakgebaren in de shadowing-taak In Dag van de Fonetiek 2005. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2005.
Pluymaekers, Mark, Mirjam Ernestus, and H. Baayen. De rol van volgende context bij het verstaan van gereduceerde woorden In Dag van de Fonetiek 2005. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2005.
2004
Mak, Pim, and Mirjam Ernestus. Analogical effects on past-tense formation in L1 and L2 learners of Dutch In Workshop on First and Second Language Acquisition. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
Keune, Karen, Mirjam Ernestus, Roeland van Hout, and H. Baayen. Corpusgebaseerde analyse van graden van reductie van het suffix -lijk In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
Mitterer, Holger, and Mirjam Ernestus. Luisteraars horen /t/'s die sprekers reduceren: Waarneming en productie van /t/ op het woordeinde In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
Pluymaekers, Mark, Mirjam Ernestus, and H. Baayen. Woordfrequentie en de reductie van affixen In Dag van de Fonetiek 2004. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2004.
2002
Kemps, Rachel, Mirjam Ernestus, Robert Schreuder, and H. Baayen. Subfonemische cues voor morfologische complexiteit in gesproken woordherkenning In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
2001
Ernestus, Mirjam, and H. Baayen. De onderliggende stemspecificatie van woord-finale obstruenten In Psycholinguïstische benaderingen van impliciete en expliciete fonologische kennis. Antwerpen, Belgium: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.
2000
Ernestus, Mirjam. De stemhebbendheid van woord-finale obstruenten in het Nederlands In (Af-)Lopende Promotieprojecten. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2000.