Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is Evelyn Martens  [Clear All Filters]
2002
Keuleers, Emmanuel, Gert Durieux, and Evelyn Martens. Fonologie en metalinguïstische factoren bij meervoudsvorming in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2002. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2002.
2001
Martens, Evelyn, Walter Daelemans, Steven Gillis, and Helena Taelman. Waar komen syllaben vandaan? In Dag van de Fonetiek 2001. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2001.