Biblio

Export 440 results:
2010
van Buuren, Lucas. Over postura in het NL In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Hanique, Iris, Barbara Schuppler, and Mirjam Ernestus. Schwareductie in Nederlandse woordinitiële lettergrepen In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Kievits, Its. Speech Applications based on websites – a feasibility assessment In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Ordelman, Roeland J. F.. Speech based audiovisual content annotation and contextualisation at NISV In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Dirksen, Arthur. Spraaksynthese met de eigen stem: 4 casestudy's met ALS-patiënten In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Vermeulen, Jos. Uit de forensische spraakkeuken In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
van Hessen, Arjan. Unveiling Personal Memories of War and Detention In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
van Son, Rob. Using Speech Technology to Assist during Pathological Speech therapy In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
Cambier-Langeveld, Tina. Validiteit van herkomstbepaling op basis van spraak door de IND In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
van Leeuwen, David. The challenges of forensic application of automatic speaker recognition In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
2009
Quené, Hugo. 15:50 Luisteren naar glimlachen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Molemans, Inge, Renate van den Berg, Lieve Van Severen, Paul Govaerts, and Steven Gillis. Brabbelen en het gehoor: Aspecten van fonatie en articulatie in het vocalisatiepatroon van doofgeboren baby´s na cochleaire implantatie In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Hessen, Arjan. CLARIN: wat is dat? In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van de Ven, Marco, Benjamin V. Tucker, and Mirjam Ernestus. De rol van semantische context in de herkenning van gereduceerde woorden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Kaland, Constantijn. De structuur-prosodie interface van beperkende en uitbreidende relatieve bijzinnen in het Nederlands en Duits In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Heeringa, Wilbert, and Frans Hinskens. Dialectverandering: Lexicon versus morfologie versus klankcomponenten In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Leussen, Jan-Willem. Een akoestisch-articulatorisch model van medeklinkerinventarissen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Buuren, Lucas. Gefloten plosieven en andere articulatorische wetenswaardigheden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Schraagen, Marijn. Invloed en eigenschappen van herhaling op multilinguale spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Weenink, David. Recent additions to Praat In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Janse, Esther, and Mirjam Ernestus. Recognition of reduced words, context use, and age-related hearing loss In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van den Heuvel, Henk. Spraakmakende publicaties. Het voorbeeld van Veteran Tapes VP In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
2008
de Vriend, Folkert, Jan Pieter Kunst, and Roeland van Hout. Analyse en visualisatie van de relatie tussen fonetische en geografische afstanden In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Sebregts, Koen. De "Gooise" /r/ en /r/-allofonie in het Nederlands In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Gussenhoven, Carlos. De ontwikkeling van het tooncontrast in Limburgse dialecten In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.

Pages