Biblio

Export 432 results:
2010
Cambier-Langeveld, Tina. Validiteit van herkomstbepaling op basis van spraak door de IND In Dag van de Fonetiek 2010. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
van Leeuwen, David. The challenges of forensic application of automatic speaker recognition In APPLICATIONS IN LANGUAGE AND SPEECH TECHNOLOGY. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2010.
2009
Quené, Hugo. 15:50 Luisteren naar glimlachen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Molemans, Inge, Renate van den Berg, Lieve Van Severen, Paul Govaerts, and Steven Gillis. Brabbelen en het gehoor: Aspecten van fonatie en articulatie in het vocalisatiepatroon van doofgeboren baby´s na cochleaire implantatie In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Hessen, Arjan. CLARIN: wat is dat? In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van de Ven, Marco, Benjamin V. Tucker, and Mirjam Ernestus. De rol van semantische context in de herkenning van gereduceerde woorden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Kaland, Constantijn. De structuur-prosodie interface van beperkende en uitbreidende relatieve bijzinnen in het Nederlands en Duits In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Heeringa, Wilbert, and Frans Hinskens. Dialectverandering: Lexicon versus morfologie versus klankcomponenten In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Leussen, Jan-Willem. Een akoestisch-articulatorisch model van medeklinkerinventarissen In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van Buuren, Lucas. Gefloten plosieven en andere articulatorische wetenswaardigheden In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Schraagen, Marijn. Invloed en eigenschappen van herhaling op multilinguale spraakherkenning In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Weenink, David. Recent additions to Praat In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
Janse, Esther, and Mirjam Ernestus. Recognition of reduced words, context use, and age-related hearing loss In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
van den Heuvel, Henk. Spraakmakende publicaties. Het voorbeeld van Veteran Tapes VP In Dag van de Fonetiek 2009. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2009.
2008
de Vriend, Folkert, Jan Pieter Kunst, and Roeland van Hout. Analyse en visualisatie van de relatie tussen fonetische en geografische afstanden In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Sebregts, Koen. De "Gooise" /r/ en /r/-allofonie in het Nederlands In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Gussenhoven, Carlos. De ontwikkeling van het tooncontrast in Limburgse dialecten In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Reenen, Pieter. Drie labiodentalen op een rij: kan dat wel? In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Truong, Khiet, Mark Neerincx, and David van Leeuwen. Een audiovisuele spontane emotie-database van gamers In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Orr, Rosemary, and David van Leeuwen. Een menselijke benchmark voor automatische taalherkenning In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Scharenborg, Odette. Het modelleren van subtiele fonetische informatie in een computationeel model van menselijke woordherkenning In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Heeringa, Wilbert, and Frans Hinskens. Klankverandering in Nederlandse dialecten: 1874 versus 1996 In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Postma, Gertjan. Klankverschuiving versus morfo-fonologische structuur: diffusie van spontane palatalisatie [u]>[y] en umlaut in Oostelijke dialecten In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Leinonen, Therese, and John Nerbonne. Large Scale Pronunciation Comparison In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Buuren, Lucas. Leren en doceren van klinkers In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.

Pages