Biblio

Export 440 results:
2016
Pinget, Anne-France. The onset voicing effect: evidence from Dutch labiodental fricatives In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
2015
Quené, Hugo, Geke Boomsma, and Romeé van Erning. Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Buuren, Lucas. Another heresy: RAX entails bostrodac-fypaestmo In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Verhoeven, Jo, Ilke De Clerck, and Peter Mariën. Articulatory asymmetries in speech production In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Heeren, Willemijn. Correlaten van intonatie in medeklinkers: fricatieven in fluister- versus normale spraak In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Yılmaz, Emre, Maaike Andringa, Sigrid Kingma, Frits van der Kuip, Hans Van de Velde, Frederik Kampstra, Jouke Algra, Henk van den Heuvel, and David van Leeuwen. FAME! - The Frisian Audio Mining Enterprise In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Bosker, Hans Rutger. How speech rate shapes perception In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Son, Rob, Klaske van Sluis, and Michiel van den Brekel. Long term stability of tracheoesophageal voice quality In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Nota, Amber, Nanna Hilton, and Matt Coler. MAS+: an adapted methodology in the context of Frisian-Dutch prosody In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Boersma, Paul. Nog een foneem erbij in het Nederlands In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
De Clerck, Ilke. Prosodic prominence production in the babbles of Cochlear Implanted (CI) and normally hearing (NH) infants: A perceptual experiment In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Faes, Jolien. The increasing effect of complexity in children with cochlear implants: Consonant cluster development In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
2014
Schoormann, Heike, Wilbert Heeringa, and Jörg Peters. Cross-linguistic variation in Saterland Frisian vowels In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Heeren, Willemijn, David van der Vloed, and Jos Vermeulen. Een exploratief onderzoek naar lange-termijn formanten in tweetalige sprekers In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
van den Heuvel, Henk, and Nelleke Oostdijk. Falling silent, lost for words ... Tracing personal involvement in interviews with Dutch war veterans In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Aalders, Ellen, and Mirjam Ernestus. Hoe moedertaalsprekers en tweedetaalleerders woorden met gereduceerde sjwa herkennen In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Koch, Xaver, and Esther Janse. Individual predictors of articulatory precision in sibilant production across the adult life span In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Verhoeven, Jo. Phonetic characteristics of Foreign Accent Syndrome In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Broos, Wouter. Reduction of word final /st/-clusters in monosyllabic and compound nouns in Dutch dialects In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Quené, Hugo, and Rosemary Orr. Ritmische convergentie in T1 en T2 Engels In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Knooihuizen, Remco. Second-dialect performance on TV: Accuracy and acceptability In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Lowie, Wander. Variability in L2 phonology: a plea for a dynamic, process-based methodology In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Word onset effect in interactional speech errors: spontaneous speech versus elicitation In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
Warner, Natasha. The aerodynamic puzzle of Scottish Gaelic nasalized fricatives In Dag van de Fonetiek 2014. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2014.
2013
Pinget, Anne-France, Hans Van de Velde, and René Kager. Cross-regional differences in the perception of a sound change in progress In Dag van de Fonetiek 2013. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2013.

Pages