Biblio

Export 432 results:
2017
Shen, Chen, and Esther Janse. Individual Differences in Speech Motor Control: What? How? In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Boonen, Nathalie, Hanne Kloots, and Steven Gillis. Klinken normaalhorende kinderen beter dan kinderen met een gehoorverlies? In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Plan, Scan, Speak, Detect, Stop, Repair In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Pinget, Anne-France, Sanne Ditewig, and Willemijn Heeren. Regional variation in the pronunciation of /s/ in the Dutch language area In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Miller, Naomi, Peter Mariën, and Jo Verhoeven. Relationship between segmental speech errors and intelligibility in speakers with acquired dysarthria In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Mooijman, Saskia, and Mirjam de Jonge. Stemneutralisatie van Nederlandse woord-initiële en intervocalische fricatieven In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
Heeringa, Wilbert, and Hans Van de Velde. Visible Vowels: een instrument voor de visualisatie en normalisatie van klinkers In Dag van de Fonetiek 2017. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2017.
2016
Terband, Hayo, Lydia Bax, Peter Hart, Manou van Montfort, Sapna Sehgal, Laura Smorenburg, Fleur Versteeg, and Tom Lentz. Articulatory control parameters of phonological contrasts: the case of cue-weighting for Dutch /ɑ/ - /a/ In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
de Klerk, Maartje, Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff, and Frank Wijnen. Infants Show a U-Shaped Pattern in Non-Native Vowel Discrimination In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Ernestus, Mirjam. KEYNOTE: How acoustic reduction affects non-native speech processing In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Terband, Hayo, and Lydia Bax. Kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (sod) laten geen hyper-articulatie zien In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Odé, Cecilia. Melodie in de traditionele vertelkunst en zang van de Toendra Joekagieren In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Nooteboom, Sieb, and Hugo Quené. Self-monitoring for speech errors: Two-stage detection and repair with and without auditory feedback In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Faes, Jolien. Speech production and speech production accuracy in children with cochlear implants and their normally hearing peers In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Vaatstra, Annelot, Remco Knooihuizen, and Wander Lowie. Transfer van preaspiratie in T2 Engels bij moedertaalsprekers van het Faeröers In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Perwitasari, Arum. Velocity Profiles of Speech Perception between Native English Speakers and Javanese and Sundanese- English Learners: A Hand Movement Study In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Boonen, Nathalie. Zijn kinderen met een gehoorverlies herkenbaar? In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
Pinget, Anne-France. The onset voicing effect: evidence from Dutch labiodental fricatives In Dag van de Fonetiek 2016. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2016.
2015
Quené, Hugo, Geke Boomsma, and Romeé van Erning. Aantrekkelijkheid van mannelijke sprekers: Effecten van tempo en toonhoogte In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Buuren, Lucas. Another heresy: RAX entails bostrodac-fypaestmo In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Verhoeven, Jo, Ilke De Clerck, and Peter Mariën. Articulatory asymmetries in speech production In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Heeren, Willemijn. Correlaten van intonatie in medeklinkers: fricatieven in fluister- versus normale spraak In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Yılmaz, Emre, Maaike Andringa, Sigrid Kingma, Frits van der Kuip, Hans Van de Velde, Frederik Kampstra, Jouke Algra, Henk van den Heuvel, and David van Leeuwen. FAME! - The Frisian Audio Mining Enterprise In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
Bosker, Hans Rutger. How speech rate shapes perception In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.
van Son, Rob, Klaske van Sluis, and Michiel van den Brekel. Long term stability of tracheoesophageal voice quality In Dag van de Fonetiek 2015. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2015.

Pages