Biblio

Export 440 results:
2008
van Reenen, Pieter. Drie labiodentalen op een rij: kan dat wel? In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Truong, Khiet, Mark Neerincx, and David van Leeuwen. Een audiovisuele spontane emotie-database van gamers In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Orr, Rosemary, and David van Leeuwen. Een menselijke benchmark voor automatische taalherkenning In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Scharenborg, Odette. Het modelleren van subtiele fonetische informatie in een computationeel model van menselijke woordherkenning In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Heeringa, Wilbert, and Frans Hinskens. Klankverandering in Nederlandse dialecten: 1874 versus 1996 In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Postma, Gertjan. Klankverschuiving versus morfo-fonologische structuur: diffusie van spontane palatalisatie [u]>[y] en umlaut in Oostelijke dialecten In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Leinonen, Therese, and John Nerbonne. Large Scale Pronunciation Comparison In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Buuren, Lucas. Leren en doceren van klinkers In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Dirksen, Arthur. Meer stemmen voor Nederlandse spraaksynthese In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Fonologie, Deelnemers M. A. -onderzo. Modaliteit in spontane en geacteerde spraak In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Capel, Desiree, Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff, and Frank Wijnen. Nederlandse baby's gebruiken statistische informatie om spraakklanken te leren onderscheiden In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Valkenier, Bea, and Dicky Gilbers. Perceptie van onvolledig spraaksignaal In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Nilsenová, Marie. Perceptie-effecten van geografische variatie in (micro-)prosodische eigenschappen: In hoeverre kunnen luisteraars de leeftijd, de lengte en het gewicht van een spreker raden? In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Hessen, Arjan. RechtSpraakHerkenning: Nederlandse spraakherkenning in de rechtszaal In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van der Harst, Sander, Hans Van de Velde, and Roeland van Hout. Regionale variatie in klinkers van het Standaardnederlands In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Odé, Cecilia. Transcriptie van Russische Intonatie ToRI, een interactieve module op het Internet In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Oostendorp, Marc. Variatie in verscherping: fonologie of fonetiek In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Janse, Esther, and Alexandra Jesse. Voorspellers van 'audiovisual benefit' voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Kedrova, G.. Web-resource "Russian Dialectal Phonetics" as a model of effective authoring procedures for educational linguistic hypermedia e-learning content development In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van den Heuvel, Henk. What's in a name? Autonomata Too! In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
2007
Gussenhoven, Carlos. Arguments for ToDI In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.Image icon Screen Shot 2018-07-29 at 08.44.35.png (68.13 KB)
Bultena, Sybrine, and Wander Lowie. Articulatory settings in spraakproductie In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
de Jong, Nivja, and Ton Wempe. Automatische meting van spreeksnelheid in gesproken Nederlands In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Brouwer, Susanne, Holger Mitterer, and Mirjam Ernestus. Competitieprocessen tijdens het begrijpen van spontane spraak In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon DagvdFonetiek_SusanneBrouwer.pdf (389.13 KB)
van de Ven, Marco, and Carlos Gussenhoven. De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Marco_van_Ven.pdf (101.48 KB)

Pages