Biblio

Export 416 results:
2007
van de Ven, Marco, and Carlos Gussenhoven. De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Marco_van_Ven.pdf (101.48 KB)
Caspers, Johanneke, and Ton van der Wouden. De perceptie van modale partikels in het Nederlands als tweede taal In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Bosch, Louis ten, Lou Boves, and Hugo Van hamme. Een computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Braun, Bettina. Effects of dialect and context on the realization of German pitch accents In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Kroes, Melanie. Emotionele spraaksynthese In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Melanie_Kroes.pdf (151.16 KB)
Dirksen, Arthur. FUSS - Unit-selectie met een (relatief) klein corpus In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Arthur_Dirksen.pdf (423.2 KB)
Binnenpoorte, Diana, Christophe Van Bael, and Johan de Veth. "Hoe kan ik u van dienst zijn?" - Spraakgestuurde routeringsapplicaties In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.Office presentation icon presentatie_dvdf_lcmg_website.ppt (1.33 MB)
Chen, Aoju. Intonational realisation of topic and focus in child Dutch In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Apoussidou, Diana. It's all in your head - How to get abstract representations in there In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon ApoussidouDvdF07.pdf (245.73 KB)
Reinisch, Eva, Alexandra Jesse, and James McQueen. Lexical-stress information rapidly modulates spoken-word recognition In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Ho, Vincie W. S.. Music and lyrics: a comparative study of the tone-melody correspondence Thai and Cantonese popular songs In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Post, Margje. Prominentie van onbeklemtoonde lettergrepen in Noord-Russische dialecten In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Jesse, Alexandra. Prosodic information in audiovisual spoken-word recognition In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Rasier, Laurent. Prosodic marking of information status in L1 and L2. A comparative study of Dutch and French In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Kuzla, Claudia. Prosody - a missing link between phonetic detail and phonemic categories? In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Weenink, David, and Rob van Son. SpeakGoodChinese - De tonen van het Mandarijnchinees leren spreken In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon WeeninkDvdF2007.pdf (731.03 KB)
Kloots, Hanne. Van arm tot zwerven- Sjwa-insertie in het Standaardnederlands van Vlamingen en Nederlanders In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Quené, Hugo. Waargenomen spreektempo en articulatorische inspanning In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon quene20071220nvfw.pdf (225.97 KB)
Wesseling, Wieneke. The importance of prosody for TRP projection In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
van Heuven, Vincent. The prosodic marking of the contrast between restrictive and appositive clause in Dutch In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
2006
Swerts, Marc. Audiovisual cues to a speaker's confidence level In Summer Meeting on Corpus-based Research. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.
Van Bael, Christophe. Automatic phonetic transcription of large speech corpora: a comparative study In Summer Meeting on Corpus-based Research. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.Office presentation icon VanBael_NVFW_MPI.ppt (741.5 KB)
Truong, Khiet. Automatische emotie-detectie in spraak in het project MultimediaN: Multi-Modal Interaction In Dag van de Fonetiek 2006. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.
Kniazev, Sergej. E-learning resource 'Russian Dialectal Phonetics': Perspectives and first output In Dag van de Fonetiek 2006. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.
Van Compernolle, Dirk. Example-based large vocabulary recognition In Summer Meeting on Corpus-based Research. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2006.

Pages