Biblio

Export 432 results:
2008
Dirksen, Arthur. Meer stemmen voor Nederlandse spraaksynthese In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Fonologie, Deelnemers M. A. -onderzo. Modaliteit in spontane en geacteerde spraak In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Capel, Desiree, Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff, and Frank Wijnen. Nederlandse baby's gebruiken statistische informatie om spraakklanken te leren onderscheiden In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Valkenier, Bea, and Dicky Gilbers. Perceptie van onvolledig spraaksignaal In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Nilsenová, Marie. Perceptie-effecten van geografische variatie in (micro-)prosodische eigenschappen: In hoeverre kunnen luisteraars de leeftijd, de lengte en het gewicht van een spreker raden? In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Hessen, Arjan. RechtSpraakHerkenning: Nederlandse spraakherkenning in de rechtszaal In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van der Harst, Sander, Hans Van de Velde, and Roeland van Hout. Regionale variatie in klinkers van het Standaardnederlands In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Odé, Cecilia. Transcriptie van Russische Intonatie ToRI, een interactieve module op het Internet In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van Oostendorp, Marc. Variatie in verscherping: fonologie of fonetiek In Symposium Taal- en Spraakvariatie. Amsterdam, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Janse, Esther, and Alexandra Jesse. Voorspellers van 'audiovisual benefit' voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
Kedrova, G.. Web-resource "Russian Dialectal Phonetics" as a model of effective authoring procedures for educational linguistic hypermedia e-learning content development In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
van den Heuvel, Henk. What's in a name? Autonomata Too! In Dag van de Fonetiek 2008. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2008.
2007
Gussenhoven, Carlos. Arguments for ToDI In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.Image icon Screen Shot 2018-07-29 at 08.44.35.png (68.13 KB)
Bultena, Sybrine, and Wander Lowie. Articulatory settings in spraakproductie In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
de Jong, Nivja, and Ton Wempe. Automatische meting van spreeksnelheid in gesproken Nederlands In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Brouwer, Susanne, Holger Mitterer, and Mirjam Ernestus. Competitieprocessen tijdens het begrijpen van spontane spraak In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon DagvdFonetiek_SusanneBrouwer.pdf (389.13 KB)
van de Ven, Marco, and Carlos Gussenhoven. De oplijning van het begin van de eindstijging in Nederlandse "falling-rising" intonatiecontouren In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Marco_van_Ven.pdf (101.48 KB)
Caspers, Johanneke, and Ton van der Wouden. De perceptie van modale partikels in het Nederlands als tweede taal In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Bosch, Louis ten, Lou Boves, and Hugo Van hamme. Een computationeel model voor taalverwerving - Woorddetectie op basis van multimodale input In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Braun, Bettina. Effects of dialect and context on the realization of German pitch accents In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Kroes, Melanie. Emotionele spraaksynthese In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Melanie_Kroes.pdf (151.16 KB)
Dirksen, Arthur. FUSS - Unit-selectie met een (relatief) klein corpus In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon Arthur_Dirksen.pdf (423.2 KB)
Binnenpoorte, Diana, Christophe Van Bael, and Johan de Veth. "Hoe kan ik u van dienst zijn?" - Spraakgestuurde routeringsapplicaties In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.Office presentation icon presentatie_dvdf_lcmg_website.ppt (1.33 MB)
Chen, Aoju. Intonational realisation of topic and focus in child Dutch In Summer Meeting on Prosody. Nijmegen, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.
Apoussidou, Diana. It's all in your head - How to get abstract representations in there In Dag van de Fonetiek 2007. Utrecht, The Netherlands: Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen, 2007.PDF icon ApoussidouDvdF07.pdf (245.73 KB)

Pages